cırcırama

cırcırama
is. zool. Əlvan qanadları uçarkən cır-cır səsi verən uzungövdəli cücü. Cırcırama yaz, bahar; Nəğmə oxur biqərar. A. S.. Xoş sükut içində yalnız cırcıramaların aramsız, yeknəsəq səsi eşidilirdi. İ. Ə.. Yayın cırcıramasında – yayın ən isti çağında. <Çiçək:> Bilmirəm yayın cırcıramasında bu nə kurs idi? B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • cırıldamaq — f. Cırıltı səsi çıxarmaq, cırcır eləmək. Arabanın yağlanmamış təkəri cırıldadığından Tərlan qabaqda gedən oğlanın cavabını eşidə bilmədi. M. Hüs.. On beş gündü ki, Cəmilin kasıb daxmasının qapısı cırıldamırdı. M. C.. . . Pəncərənin qabağında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarapatma — (Qax) cırcırama …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ahəng — is. <fars.> 1. Səslər, rənglər və s. arasında uyğunluq, müvafiqət. Ahəngi pozmaq. Səslərin xoş ahəngi. Boyalarda ahəng yoxdur. – Səslərin ahəngi cırcıramanın oxumasına elə bənzəyirdi ki, sanki, doğrudan da, cırcırama o sözləri deyirdi. S. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biqərar — <fars. bi. . . və ər. qərar> bax qərarsız. İntizarəm vədeyi vəslin yolunda hər zaman; Hər zəman divanə tək dağlarə düşdüm biqərar. X.. Könül dünyada yar istər; Olubdur biqərar, istər. M. V. V.. Tez gətir xəbər, qoyma intizar; Etmə çox məni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • davla — is. 1. mus. Xərək (musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta parçası). 2. zool. Cırcırama …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pıspısa — is. zool. Peyinliklərdə, rütubət yerlərdə yaşayan qabığı bərk qara böcək. . . Saraydan enərkən çıxdı qarşıma; Pıspısa, süsəli, ya cırcırama. Şəhriyar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”